Évtizedes álom vált valóra

2017. május 12.

Tavaly július óta végeznek Pécsett PET/CT-vizsgálatokat. Az elmúlt háromnegyed év tapasztalatairól prof. dr. Zámbó Katalint, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Nukleáris Medicina Intézet igazgatóját kérdeztük.

– Professzor asszony, hogyan nyert polgárjogot Pécsett a PET/CT-diagnosztika?
– Közel évtizedes küzdelmünket koronázta siker tavaly nyáron, amikor 2016. július 11-én Évtizedes álom vált valóraelvégeztük az első finanszírozott PET/CT-vizsgálatot. 2016. április 1-től kaptunk finanszírozást, először 1000 vizsgálatra, amit a 2016-17-es finanszírozási évre 1500 vizsgálatra emeltek fel. Ezt követő en megérkezett a 2007 óta működő Mediso SPECT/CT-berendezésünk kiegészítő PET-gyűrűje, így a nyá ron elkezdődhetett az üzemszerű PET/CT-diagnosztika. Azóta több mint 600 vizsgálatot végeztünk, és idén fel tudjuk futtatni annyira tevé kenységünket, hogy a finanszírozott 1500 vizsgálatot el tudjuk végezni.


– Elegendő-e a tolnai és baranyai betegeknek ez a vizsgálatszám?
– Úgy látjuk, éppen elegendő, köszönhetően annak, hogy hagyományosabb nukleáris medicina vizsgálatokat is folytatunk intézetünkben. Berendezésünk délelőttönként SPECT/CT-ként üzemel, különböző szcintigráfiákat, sztomatosztatin és adrenerg receptor vizsgálatokat végzünk, délutánonként pedig átváltunk a PET/CT üzemmódra, és két órától – hat órás munkaidőben – általában 8 beteget vizsgálunk meg. Mivel nincs ciklotronunk, a radiofarmakon Budapestről, a Pozitron-Diagnosztika ciklotronjából érkezik, általában délután egy órakor. Ekkor elvégezzük a kalibrá ciókat, beadjuk az első adagot a betegnek, és pontosan két órakor indulnak a vizsgálatok.

– Miért a Pozitron-Diagnosztikát vá lasztották a radiofarmakon ellátásra, amikor található közelebb is ciklotron?
– Minden lehetséges partnertől kértünk ajánlatot, ezek közül a Pozitron adta összességében a legelőnyö sebbet. A szállítmányok percre pontosan érkeznek hozzánk, az együttműködés kiváló, és a közös munka során megbízható partnerség alakult ki közöttünk. Természetesen jó lenne, ha intézetünkben rendelkezésre állna egy saját ciklotron, talán a távoli jövőben lesz erre lehetőség.

– Hogyan végzik a leletezést?
– Intézetünkben öt nukleáris medicina szakorvos és két rezidens dolgozik, a szomszédos Radiológiai Klinikán pedig megtalálhatóak az ország talán legjobb CT-specialistáinak szá mító radiológus kollégák. Párba rendeztük az öt nukleáris medicina és radiológus szakorvost, és mindenki kapott heti egy-egy napot. Az orvosi párok egymással szoros együttmű ködésben dolgoznak, így elérhető, hogy legfeljebb a következő 2-3 napban ki is adjuk a végleges leletet. Bár a pécsi radiológia és a nukleá ris medicina közötti jó viszony mindig is megvolt, Bogner Péter professzor úrral az elmúlt évben kialakított kiváló kapcsolat eredménye, hogy most intenzív az együttműködés a két szakmai csapat között. Ráadásul nap, mint nap látni, mennyire tetszenek a radiológus kollégáknak is a hibrid képalkotó módszerek.

– Említette az évtizedes küzdelmet. Hogyan sikerült végül elérni, hogy PET/CT-berendezés üzemeljen inté zetükben?
– Talán 2004-ben mondta ki először a Szakmai Kollégium Nukleáris Medicina Tagozata, hogy az egyetemeket fel kell szerelni PET/CT-berendezéssel. Végül 2016 áprilisára sikerült elérni, hogy a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem és a Pécsi Tudományegyetem is kapjon finanszírozást a PET/CT-vizsgálatok elvégzésére. Sokat harcoltunk mi is, egyetemünk vezetése is azért, hogy megjelenhessen nálunk a PET/CTdiagnosztika, de végül sikerült. A már korábban nálunk működő 16 szeletes SPECT/CT-berendezést kiegészítették egy PET-gyűrűvel, így indulhatott végül el a mindennapos PET/CT-diagnosztika.

– Milyen tapasztalatokat szereztek a kombinált berendezéssel?
– A szervizszerződésben vállalt 95 százalékos rendelkezésre állást tartja a rendszer, folyamatos online kapcsolatban állunk a gyártóval, ha pedig személyes hibaelhárításra van szükség, azonnal elindulnak Budapestről. Mióta üzemszerűen műkö dünk, csupán egyetlen vizsgálati napot kellett elhalasztanunk technikai probléma miatt – ez elég jó arány.
Évtizedes álom vált valóra
– Hány vizsgálatot tudnak elvégezni a berendezéssel?
– Mivel általában a délutáni műszakok állnak rendelkezésre, a napi 8 vizsgálat a reális mennyiség. Heti kapacitásunkat hamarosan 32 vizsgálatról 40-re növeljük, hogy a nyári szabadságok alatt se okozzon problémát a betegellátás. De egy nyújtott műszakban akár 14 vizsgálatot is el tudunk végezni – így ha esetleg több finanszírozást kapnánk, nem lennénk tanácstalanok.

– Elegendő a két megyére ez a vizsgálatszám?
– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a Dél-Dunántúli Regionális PET Bizottság elnöki feladatait én látom el. A rendszert jól kialakítottuk és intenzíven működtetjük. A kérések szépen érkeznek hozzánk, a vizsgálatok ütemezetten folynak, a klinikus kollégák visszajelzése szerint jók a leletek. Szervezettek és megbízhatóak vagyunk, a tolnai és baranyai betegek gyorsan kapnak vizsgálati időpontot és leletet – ezen a téren a szolgáltatási színvonal megfelel a nyugat-európai elvárásoknak. Úgy látjuk, a finanszírozott 1500 vizsgálat megfelel az igényeknek.

– Jellemzően milyen vizsgálatkéréssel fordulnak Önökhöz?
– Leginkább a limfómás és tüdődaganatos betegek kerülnek hozzánk, de végzünk vizsgálatokat fej-nyaki daganatok, melanoma és béldaganatok kapcsán is. Limfómás betegeinknél látszik a PET/CT utánkövetési hatásossá ga is, hiszen itt sok esetben a vizsgálat módosítja a terápiát, a gyógyszerköltségek és a terápiás hatékonyság is sokkal jobban kontrollálhatóvá válik.

– Egy évtizeden keresztül a legközelebbi PET/CT-berendezés Budapesten működött, oda küldték a betegeket. Milyen előnyei mutatkoznak a helyben elérhető PET/CT-diagnosztikának?
– Elsősorban a kétirányú információ áramlás javult azzal, hogy helyben érhető el a PET/CT-diagnosztika. Egységes medikai informatikai rendszert használunk, az előzmények teljes spektruma, vizsgálati adatok, laboreredmények, más képalkotó diagnosztikai vizsgálatok lelete és képei, zárójelentések mind elérhetőek számunkra – ami segít a minél pontosabb lelet megírásában. Rá adásul a klinikusokkal is sokkal közvetlenebb és élő a kapcsolat, ami segíti az ő munkájukat is. Bármilyen probléma merül fel, sürgős vizsgálatra van szükség, sokkal rugalmasabb a helyi szereplők közötti együttmű ködés. Abban viszont nincs érdemi eltérés, hogy nálunk ugyanazt a diagnosztikai minőséget kapják a betegek és a klinikus kollégák, mint a nagyobb PET/CT-központokban. A PET/CT-ellátottság az egyetemek belépésével országosan egyenletesebbé vált, és a betegek megfelelő gyorsasággal jutnak hozzá a PET/CT vizsgálatokhoz.
 


Vizsgálataink
Ultrahang vizsgálatok

A vizsgálattal diagnosztizálható belgyógyászati, endokrinológiai, urológiai, nőgyógyászati, ízületi és érproblémák, még a konkrét panaszok kialakulása előtt, ezért kiválóan alkalmas szűrővizsgálatként is. A vizsgálatokhoz szakorvosi beutaló nem szükséges. Részletek...

Mammográfiai vizsgálat

Központunkban digitális mammográfiai vizsgálatot végzünk, amely meghaladja a hagyományos mammográfiás vizsgálat hatékonyságát! Pozitív eredmény esetén, szövettani vizsgálat elvégzésére is van lehetőség a helyszínen. Részletek...

PET-CT

A PET-CT vizsgálattal tünetet még nem okozó kis méretű daganat is felismerhető, ezáltal lehetővé válik, hogy segítségével számos egyéb vizsgálat elkerülhető legyen. Részletek...

Cardio-CT

Központunkban működő egyik legmodernebb sokszeletes CT berendezés a milliméternél is vékonyabb szeletekben készít képeket a mozgó szívről. Részletek...

Tüdőszűrés CT-vel

Az alacsony sugárdózissal készült tüdő CT vizsgálattal a röntgenfelvételen még nem látható gócok is felismerhetők. Részletek...

Legfrissebb híreink
Információk
Tanúsítványaink